Arlandastad är uppdelat i 6 olika stadsdelar varav 4 stycken ligger inom Arlandastad Holdings område:
stadsdel 1, 4, 5 respektive 6.

Stadsdel 1 ligger i västra Arlandastad och är detaljplanerad för kontor, handel, lätt industri och logistik. Exploateringen i området påbörjades under 1990-talet och stadsdel 1 är nu väl etablerad med både service och kollektivtrafik. Arlandastad Holdings innehav i stadsdel 1 omfattar dels ett antal redan sålda byggklara tomter och dels anläggningarna DRIVELAB Center, DRIVELAB Sales & Service,   DRIVELAB BIG, DRIVELAB Hotel (First Hotel Arlanda Airport) samt  Scandinavian XPO, gamla Eurostop köpcentrum, som nu omvandlas till en 40 000 kvadratmeter stor mötes- och eventarena – perfekt för mässor, event och möten. Invigning av den nya anläggningen är planerad till slutet av 2020.

Stadsdel 4 ligger öster om E4, längst söderut. Området är detaljplanerat och erbjuder möjligheter  för etableringar inom kontor, handel, lätt industri och logistik. I området finns även ett platsreservat för en framtida pendeltågsstation samt en access från Märstaavfarten (E4).  Platsreservatet gör det möjligt att i framtiden kunna uppföra en station i området. Än så länge har inga exploateringsarbeten påbörjats utan här finns stora möjligheter för framtida etablerare att påverka områdets utformning.

Stadsdel 5. Test Track 1, Test Track 2 finns redan uppförd här och under hösten 2020 öppnar en utbildningsbana för 4×4-fordon i direkt anslutning till Test Track 1.
Under 2017 byggdes en ny avfart norrut på E4:an. I nära anslutning till testbanorna kommer det att finnas möjlighet för etableringar som mår bra av att ligga i ett kluster riktat mot fordonsindustrin. Möjligheter till kunskapsutbyte, testverksamhet och att visa upp sina produkter för kunder och konsumenter kommer att vara verklighet för de verksamheter som etablerar här.
Första projektet som genomförts är beläget i kvarteret närmast testbanorna i stadsdelens norra del och fokus här är på stora fordon, DRIVELAB BIG fokuserar på och är dimensionerad för stora fordon.

Stadsdel 6 är Arlandastad Holdings mest flygplatsnära område och här har detaljplanearbetet påbörjats. Idag finns bland annat Nybygget, vårt visningshusområde, i stadsdel 6. Framöver ser vi lämpliga etableringar i form av verksamheter som dels söker närheten till flygplatsen och dels den unika exponering som finns längs E4:65.

Infrastruktur

Arlandastad ligger i direkt anslutning till E4 och E4:65 och är mycket lätt åtkomligt med bil, och parkering är inga bekymmer. Vårt unika läge i anslutning till Stockholm Arlanda Airport gör att internationella och nationella flygdestinationer är extremt lättillgängliga. Många av våra nuvarande hyresgäster har valt att etablera sig i området just tack vare närheten till flygplatsen. Detta förenklar nationella och internationella affärskontakter

För att nya flygplatsstaden, Airport City Stockholm, ska fungera på ett hållbart sätt planeras det även för spårbunden och övrig kollektivtrafik. Det ska vara enkelt att ta sig mellan terminalerna och vårt område samt pendeltågsstationen i Märsta. Samarbetet med Sigtuna kommun och Swedavia ger oss goda förutsättningar att kunna lyfta blicken och planera för hur hela området Airport City Stockholm ska kunna fungera både för kollektiv- och biltrafik.

I stadsdel 4 finns i detaljplanen ett platsreservat för att kunna skapa en framtida pendeltågsstation längs Arlandabanan. Även en direktaccess från E4, Märstaavfarten, finns inplanerad. Genom denna avfart nås områdets södra delar snabbt direkt från E4:an. För att öka tillgängligheten till vårt område i de norra delarna ser vi över möjligheten att planera för ytterligare en accesspunkt från E4:65.

För att förbinda områdena på östra och västra sidan om motorvägen finns i detaljplanerna en väg mellan stadsdel 1 och 4. Denna väg, Halmsjövägen, kommer framöver att vara områdets huvudgata.