Test Track 2 byggdes 2010 och var den första testbanan som byggdes. Banan är utvecklad för att på bästa sätt kunna testa de utmaningar som utryckningsförare möter. Syftet med banan är att skapa säkrare förare i trafiken och idag bedriver Länspolisen i Stockholm sina utbildningar på banan.

Elways är ett annat företag som utför forskning och tester på Test Track 2. Elways utvecklar system för att, under färd, mata fordon med elektricitet för att på så sätt ta bort den nuvarande begränsning som batterier innebär. Genom att elektrifiera större vägar med Elways lösning blir elektriskt drivna fordon i ett slag överlägsna bränsledrivna fordon, då de i proncip aldrig behöver tankas eller laddas. Elways är ett samarbete mellan Sveriges Energimyndighet, KTH, NCC och Arlandastad Holding AB och syftet är att på sikt få bort koldioxidutsläppen från transportsektorn.

Andra aktörer som använder Test Track 2 för fordonsutveckling, mekaniska tester och kurser är KTH, TRAFIKVERKET och SMC (Sveriges MotorCyklister).

 

 

Fler av våra anläggningar

 

Arlandastad Holding är ett fastighets- och konceptutvecklingsbolag. Vi äger och förvaltar idag totalt nio anläggningar på vårt markområde som ligger i Airport City Stockholm området. Visningshusområdet Nybygget, Scandinavian XPO samt sju av våra anläggningar, DRIVELAB Center, Test Track 1 och Test Track 2, Test Track Terrain, DRIVELAB BIG, DRIVELAB Hotel och DRIVELAB Sales & Service utgör basen i, DRIVELAB Stockholm

 

Klicka på våra anläggningar för att läsa mer