Arlandastad Holding AB är ett fastighetsutvecklingsbolag som skapar konceptuella plattformar för att utveckla Sveriges första flygplatsstad.  Nedan kan du läsa mer om de pågående projekten i våra stadsdelar som bidrar till utvecklingen av flygplatsstaden.

Arlandastad stadsdel 1

Träningsanläggningen WE i Arlandastad

Jonas Eriksson, Peter Bláha och Niklas Wikegård har öppnat en ny träningsanläggning, WE i Arlandastad. Anpassningen av den 1600 kvadratmeter stora lokalen är färdigställd och invigdes februari 2020. Träningsanläggningen inrymmer gym, två paddelbanor, två crossfitboxar och en mysig lounge.

Scandinavian XPO – en internationell mötes- och eventarena

Under 2018 förvärvades Eurostop – den gamla shoppinggallerian i Arlandastad. En ombyggnation av anläggningen har nu inletts för att skapa en ny internationell mötes- och eventarena där etapp 1 kommer stå klar till årsskiftet 2020/2021. Scandinavian XPO kommer att miljöcertifieras enligt det internationella systemet BREEAM. I första etappen bygger vi om och till den norra delen av fastigheten och skapar därmed en internationell mötesplats på över 40 000 kvadratmeter. Arenan kommer vid invigningsdagen erbjuda 421 hotellrum, restauranger, caféer, tre mässhallar, konferenslokaler samt olika faciliteter som träningsanläggning, skjutbana och läkarmottagning. Med arenan skapas möjlighet att förlägga stora som små möten med utrymme för upp till 8 500 besökare samtidigt.

 

 

Scandinavian XPO – Etapp 2

Etapp 2 av Scandinavian XPO är beläget i de södra delarna av fastigheten där man i dagsläget planerar för ombyggnation och nya etableringar som skall komma att ses som ett komplement till den nya mötes- och eventarenan. Arbetet med den södra delen är i tidigt planeringsskede, men redan nu finns etablering beslutat med följande aktörer:

Longstay. Genom ett utökat samarbete med stordalenkontrollerade Strawberry Living skapas cirka 50 longstay enheter i anslutning till befintliga Quality Hotel Arlanda XPO.

Vårdcentral och läkarmottagning. Din Doktor expanderar genom placering i nya specialanpassade lokaler i de södra delarna av Scandinavian XPO. Med ett smidigt flöde och fler mottagningsrum i lokalen möjliggörs ett bredare utbud av hälso- och sjukvårdstjänster av hög kvalité – samtidigt som vårdcentralen anpassas efter det ökade behov som skapas i och med öppningen av nya mötesarenan. Vårdcentralen färdigställdes under augusti 2020.

Infrastruktur i stadsdelarna 4, 5 och 6

Tunnel under E4:an

En ny tunnel under E4:an skapar ökad tillgänglighet mellan Arlanda och Arlandastad och öppnar därmed upp för nya etableringar i Arlandastad Öst – i området mellan Arlanda flygplats och Scandinavian XPO (gamla Eurostop). På östra sidan om E4:an finns oexploaterad mark på 1,6 miljoner kvadratmeter, en yta med stor etableringspotential i ett utav de bästa lägena vid Arlanda. I höjd med de norra delarna av Scandinavian XPO (gamla Eurostop) har byggnationen av tunneln påbörjats och beräknas pågå till våren 2021. Det blir en fullstor tunnel som byggs för privatbilism, lastbilstransporter, cykel- och gångtrafik. Tunneln dimensioneras även inför möjligheten att kunna dra spårtrafik i framtiden.

Nya huvudgatan genom markinnehavet i Arlandastad 

Halmsjövägen är namnet på den huvudgata som skall löpa genom hela området från den nya vägporten under E4:an i Stadsdel 4 och genom området norrut för att avslutas norr om Stadsdel 6. För huvudgatans nya del som löper genom Östra Arlandastad,  stadsdel 5, pågår framtagandet av handlingar för produktion.

Utbyggnaden av vägnätet är en förutsättning för att få en fungerande regional stadskärna. I anslutning till huvudgatan uppförs ett sammanhängande och stadslikt gaturum med lokalgator, gång- och cykelvägar vilka över tid skall sammankopplas med det regionala gång- och cykelvägnätet. Lokalgator byggs i samband med exploatering i berört område.

Arlandastad stadsdel 4

Etapp II DRIVELAB BIG. Etapp 1 DRIVELAB BIG; en permanent mässa, utställnings- och utbildningsplats för stora fordon färdigställdes under 2017. I etapp II ingår en hörnlokal med exponering mot E4:an som lämpar sig väl som event /mässhall och lokaler med möjlighet till genomfart och/eller infart till olika delar av verksamheten från fram- och baksida. I samtliga fall kombineras ytor för försäljning eller service med utbildningsytor.

Arlandastad stadsdel 5

F60 – en flygplatsnära företagspark 

F60 blir en flygplatsnära företagspark om ca 120 000 kvm. I ett första steg utvecklas den södra delen av området om ca 10 000 kvm med möjlighet till kundanpassade byggnader så som industri-, kontors- och försäljningslokaler. Projektering för projektet pågår.