Visionsbild Scandinavian XPO

Arlandastad Holdings sammanhängande markinnehav i Airport City Stockholm området är 241 hektar. I den regionala utvecklingsplanen utpekas området Arlanda/Märsta som en regional stadskärna av strategisk betydelse i Stockholmsregionen och ett handlingsprogram ska ge underlag och stöd för att utveckla Arlanda/Märsta-området. Vi skulle vilja dra det ännu lite längre och hävda att området är av strategisk betydelse för hela Sverige och i förlängningen Norden.

Arlandastad Holding är ett ungt bolag och sedan 2007 har vi arbetat med att skapa grundläggande förutsättningar för att kunna ta fram konceptuella plattformar. Det arbetet har bestått i att detaljplanera området och skapa infrastrukturella lösningar för att ytterligare tillgängliggöra vår mark. Nu har vi kommit en bra bit på väg och därmed inlett en spännande resa, där vi med marknads- och konsekvensanalyser och kunskap om området skapar långsiktiga värden och förutsättningar för att runt Sveriges största flygplats utveckla plattformar där forskning, utbildning och kommersiella intressen kan mötas för att skapa framtidens produkter.

Det första konceptet vi arbetat fram är DRIVELAB Stockholm. DRIVELAB är ett lyckat exempel på hur vi med ett varumärke skapat ett koncept där företag och forskning på en plats väl anpassad för dess behov kan mötas och ha utbyte av varandra.

DRIVELAB Stockholm

Testområdet är kärnan i det 80 hektar stora markområdet som utgör DRIVELAB Stockholm. DRIVELAB har tre testbanor som är byggda med fokus på olika typer av testmiljöer som bokstavligen gör det möjligt att utföra alla tänkbara tester inom säkerhet och sparsam körning. Test Track 1, Test Track 2 och Test Track Terrain.

DRIVELAB gör det möjligt för fordonsindustrin samlas och skapa ett nav där leverantörer, tillverkare, industri, myndigheter, utbildningsleverantörer och andra intressenter kan samarbeta inom forskning och utveckling.

DRIVELAB Center

DRIVELAB Center är en samlingsplats för olika verksamheter inom fordonsindustrin med fokus på utbildning. DRIVELAB Center är det perfekta stället för moderna utbildningscenter med bara 5 minuters transfer från Arlanda.

I DRIVELAB Center ligger Training Partners huvudkontor. Training Partner arbetar med kompetens- och affärsutveckling främst för fordonsbranschen. Training Partner förfogar över DRIVELAB Test Track 1 som ligger i nära anslutning. SEBE Flygets Långtidsparkering har sin mottagningsenhet i DRIVELAB Center och erbjuder här parkeringsplatser för långtidsparkering. Förutom den fordonsinriktade verksamheten DRIVELAB Center finns också Sigtuna Brygghus, We Arlandastad och Yrkeshögskolan belägna här.

DRIVELAB – marknadsplats för fordonsindustrin

DRIVELAB Sales & Service
En handels och serviceplats för fordonsindustrin inriktad på nybil och begagnat. Förutom bilhandlare innehåller området bland annat bilprovning ett testcenter och service- och reparationsverkstäder. Första etappen omfattar 5 200 m2. Total investering uppgår till ca 65 Mkr.
Planer finns på att inom en nära framtid – i en etapp två – ytterligare expandera DRIVELAB Sales & Services med tillkommande yta på ca 6 000-9 000 kvm.

DRIVELAB Hotel
Med gångavstånd till DRIVELAB Center har DRIVELAB Hotel (First Hotel Arlanda Airport) byggts. Med endast 5 min till Arlanda flygplats, 25 min till Stockholm och 20 min till Uppsala är placeringen noga utvald. Hotellet blir ett fullservice-hotell med stora publika ytor med aktivitetsmöjligheter för övernattande konferensgäster. Hotellet kommer till att börja med innehålla 150 rum men det finns möjlighet att utöka med ytterligare 50 rum. Hotellet öppnades november 2016.

DRIVELAB BIG
Under 2017 byggdes en ny avfart norrut på E4:an och i och med den kommer den östra stadsdelen om motorvägen att utvecklas. I stadsdelens norra del har byggnationen av DRIVELAB BIG etapp 1 genomförts. DRIVELAB BIG fokuserar på, och är dimensionerad för stora fordon. Här finns en byggnad på drygt 15 000 m2 i ett våningsplan och tomten, med väl tilltagna uppställnings- och utställningsytor runt byggnaden, på drygt 40 000 m2.

Läs mer om DRIVELAB Stockholm här.