omradeVårt område

Arlandastad Holding kontrollerar 241 hektar sammanhängande mark i Arlandaområdet och den nya flygplatsstaden Airport City Stockholm. Här finns redan etablerade koncept och fastigheter och ledig mark för nya etableringar.

Våra anläggnignarVåra anläggningar

Arlandastad Holding har idag ett flertal fastigheter i Arlandaområdet inom Airport City Stockholm.
Vi vårdar dagligen våra fastigheter och utvecklar området kring dessa för att skapa en ännu bättre miljö. Vårt fokus ligger på ett långsiktigt strategiskt samarbete med fokus på kvalitet och utveckling.

massaKonceptutveckling
Arlandastad Holding arbetar med fastighets- och konceptutveckling. Stort fokus och mycket resurser läggs på att skapa konceptuella plattformar. På detta sätt hoppas vi skapa förutsättningar för att området runt Sveriges största flygplats ska utvecklas till ett område där forskning, utbildning och kommersiella intressen kan mötas för att skapa framtidens produkter.