personporträtt på Tomas Rudin, styrelseledamot

Tomas Rudin

Styrelseposition: Styrelseledamot
Tomas Rudin har en bakgrund som oppositionsborgarråd i Stockholm och som vice ordförande i Stockholms stadsbyggnadsnämnd.