Peter Markborn

Styrelseposition: Styrelseledamot
Peters karriär var inom Andersen Worldwide, där han var partner sedan 1979. Därefter bedriver han egen konsultverksamhet med bl.a styrelsearbete.