Dieter Sand (Extern VD)

Position: VD
Styrelseposition: VD Arlandastad Holding AB
Har arbetet på NCC under en 10-årsperiod i ett antal olika chefsbefattningar, de sista 5 åren som affärschef med inriktning på kommersiella lokaler. Byggnadschef på Atrium Fastigheter, kommersiell fastighetsutvecklare och förvaltare. Projektchef på Citycon AB, kommersiell fastighetsutvecklare och förvaltare, 2007-2009, med utvecklings-ansvar för Citycon AB svenska fastighetsportfölj.
VCARD Adress: Arlandastad Holding AB, Box 214, 190 47 Stockholm-Arlanda
Besöksadress: Nybygget 101, Arlandastad
Växel:08 440 42 40
Mobil: 072 22 53 771
Email: dieter.sand@arlandastadholding.se
Webbadress: www.arlandastadholding.se