Arlandastad Holding AB ligger på historisk mark, granne med Sveriges första stad, Sigtuna, vid Sveriges största internationella flygplats och i en av Sveriges snabbast växande kommuner.
Vår historia börjar i egentlig mening år 2006 då Per Taube intresserar sig för området kring Arlanda flygplats och börjar köpa upp mark. Men vi vill vidga begreppet historia och beskriva varför ett förhållandevis litet, ungt och privatägt fastighetsutvecklingsbolag idag kontrollerar 237 hektar sammanhängande mark kring Sveriges största flygplats och är en av tre aktörer i utvecklandet av Sveriges första flygplatsstad, Airport City Stockholm.

För att göra detta måste vi blicka bakåt. Området fick bokstavligt talat en flygande start då Riksdagen år 1946 beslutade att anlägga en storflygplats vid Halmsjön.

Idag är området inne i ett expansivt skede och framtiden ser ljus ut och vi tror att historien under de senaste cirka 70 åren, har lagt grunden för den verksamhet som Arlandastad Holding idag bedriver inom fastighets- och konceptutveckling.

LFV scan 0089131940-talet
Beslut om en storflygplats
1946 beslutar Riksdagen att bygga en storflygplats vid Halmsjön i Sigtuna kommun, dåvarande Märsta storkommun. Efterkrigstiden i Sverige och Sigtuna präglas av hög produktivitet och exportnäringarna går en ljus tid till mötes, och med diskussioner om en ny internationell flygplats i kommunen blomstrar den lokala industrin.

kanske nya banan på 1950-talet LFV scan 0089161950-talet
Arlanda en flygande start
1952 börjar den nya flygplatsen vid Halmsjön att byggas men då ekonomin är ansträngd byggs endast en enkel betongbana, Halmsjöbanan.
Den första officiella flygningen från Bromma till Halmsjön sker 1954 men piloten är föga imponerad av den nya banan och den får öknamnet puckelbanan på grund av sin korkskruvsliknande form. Några år senare byggs banan om och 1958 döps flygplatsen till Arlanda då den ligger i Husby-Ärlinghundra socken, i folkmun kallad Arland.

1962 invigning ML lagt in rättighet vet ej. taget från Swedavia1960-talet
Arlanda invigs
1962 inviger Kung Gustav VI Adolf Stockholm-Arlanda flygplats och all reguljär utrikestrafik flyttas från Bromma till Arlanda.

Bör vara invigningen 1976 av ny terminal ML kom. LFV scan 0002481970-talet
Sigtuna kommun bildas
1971 blir Sigtuna stad och Märsta kommun en kommun, Sigtuna kommun. En ny utrikesterminal byggs, Arlanda International, och 1976 inviger Kung Carl XVI Gustaf terminalen och all utrikestrafik, reguljär som charter, flyttar till Arlanda flygplats.

dummy11980-talet
Arlandastad – Framtidens arbetsstad och Porten till Norra Europa
På 1980-talet börjar en tanke om att bygga en företagspark i anslutning till Arlanda flygplats att ta form. Utifrån Arlandaområdets goda logistikförhållanden vill man planlägga, grundlägga och sälja mark för företagsetableringar. Idén är att skapa en upplevelserik, väl utformad och serviceorienterad företagspark. Man ser Arlanda flygplats potential som ett nav med närhet till alla marknader. Utifrån det unika läget mellan de två universitetsstäderna Stockholm och Uppsala, vid E4:an och med världen runt hörnet via Stockholm Arlanda flygplats vill man bygga framtidens arbetsstad.I slutet på 1980-talet bildas exploateringsbolaget Arlandastad KB. Ett flertal byggprojekt påbörjas men den visionära tanken om en företagspark med anslutning till världen via Arlanda flygplats förverkligas aldrig till fullo.

dummy11990-talet
Bank- och fastighetskrisen
Bank- och fastighetskrisen påverkar realiserandet av en modern och innehållsrik företagspark med internationell prägel vid Sveriges största internationella flygplats. Grova beräkningar visar att två tredjedelar av bankernas kreditförluster kommer från fastighetssektorn. Det innebär en negativ inverkan på satsningen i Arlandastad då marknaden i stort sett dör. Investerare lämnar området och bankerna vill bli av med skuldtyngda fastigheter. Istället för att fortsätta exploatera området gör Arlandastad KB allt för att hjälpa de företag som redan etablerat sig i företagsparken. Trots att både Sigtuna kommun, Luftfartsverket och tillfrågade företag tycker att tanken om en företagspark i anslutning till världen är både intressant och riktig innebär krisen att satsningen får ett dåligt rykte. Det talas om det stora misslyckandet inom fastighetsbranschen och det omöjliga projektet. Banker, fastighetsbolag m.fl. ser Arlandastad som ett havererat kommersiellt centrum, inte som ett område med stor potential med ett oöverträffat läge.

dummy12000-talet
Arlandastad Holding tar över stafettpinnen
På 2000-talet intresserar sig en ny aktör för området kring Arlanda. Per Taube, en entreprenör inom fastighetsbranschen köper år 2006 en förlustdrabbad outlet i Arlandastad. Per Taube ser, trots det dåliga rykte platsen har sedan krisåren, stor potential i området med närheten till Arlanda flygplats. Flera stora aktörer som tidigare varit involverade i skapandet av företagsparken drar sig ur och Per Taube kan utan konkurrens köpa upp flygplatsnära mark i bolaget Arlandastad Holding AB. Arlandastad Holding präglas av Per Taubes entreprenörsanda och tro på området. Ett innovativt och framåtsträvande företag växer fram. De första åren efter förvärvet av outleten köper bolaget strategiskt upp mark runt flygplatsen. Med långsiktiga planer om att utveckla ett affärsmässigt område kring Sveriges största flygplast förvärvar bolaget mer än 250 hektar sammanhängande mark runt flygplatsen mellan år 2006-2010.

dummy1Idag
Förutsättningarna har förändrats
Idag har Arlandastad Holding all potential att lyckas skapa ett område granne med världen med ett logistiskt enastående läge där tillgänglighet är A och O. Årligen passerar fler än 23,2 miljoner resenärer Arlanda flygplats. Arlandastad Holding har med sitt taktiska markuppköp idag ett sammanhängande markområde på 237 hektar runt flygplatsen. Arlandastad Holding äger tillsammans med Swedavia och Sigtuna kommun företaget Airport City Stockholm. De tre aktörerna har ett starkt partnerskap med en gemensam målbild om att skapa en modern flygplatsstad. En flygplatsstad där flygplatsen inte bara utgör ett nav ur kommunikationssynpunkt utan även i allt högre grad utvecklas till ett kommersiellt centrum.

Swedavias roll har förändrats och förutom att enbart bedriva flygplatsverksamhet har de idag ett större fokus på fastighetsutveckling och arbetar i högre grad med kommersiell projektutveckling.

Sigtuna kommun är en expansiv kommun och det är inte för intet som kommunen 2012 blev utnämnd till Sveriges snabbast växande kommun. Kommunen har med ansvar för medborgarna engagerat sig i utvecklingen av en framtida flygplatsstad och driver en politik där samverkan och lyhördhet är viktiga aspekter.

Allt detta kombinerat med att Arlandastad Holding inte bara förlitar sig på läget som dragplåster utan aktivt skapar branschspecifika delområden och kluster där kommersiella intressen tillsammans med myndigheter, utbildning och forskning kan jobba för framtidens lösningar och produkter får oss att tro på en ljus framtid för oss som bolag och regionen som helhet.