”Airport City Stockholm
– En levande stad, närmare världen”

Airport City Stockholm drivs gemensamt av Arlandastad Holding, Swedavia och Sigtuna kommun. Tillsammans leder de utvecklingen av Sveriges första flygplatsstad och skapar en regional, nationell och internationell destination. Airport City Stockholm omfattar ett område på cirka 800 hektar och här ska parterna utveckla en modern flygplatsstad med en levande stadskärna och attraktiva arbetsområden som har ett enastående läge med tillgänglighet till regionen, Sverige och världen.

En gemensam stadsbyggnadsstrategi har tagits fram och är ett tydligt bevis på parternas gemensamma strävan att nå visionen.

Ökad internationell tillgänglighet och förbättrade kommunikationer ger ökad attraktionskraft och tydlig metropolisk prägel. Arlanda flygplats är därför avgörande för Stockholmsregionens möjligheter att stå sig i den knivskarpa konkurrensen med andra storstadsregioner i Europa och resten av världen – och därmed en angelägenhet för hela Sverige. En utveckling av Airport City Stockholm, ligger väl i linje med detta.

Chris Heister, landshövding Stockholms län

Vårt samarbete inom Airport City Stockholm skapar förutsättningar för att öka takten i etableringarna och utbyggnaden ytterligare. Vår styrka är att delägarna tillsammans – Sigtuna kommun, statliga Swedavia och privata Arlandastad Holding – äger marken inom området och samverkar mot ett gemensamt mål: att skapa norra Europas bästa flygplatsstad. Ambitionen att anlägga en internationellt konkurrenskraftig mässa inom området skulle ytterligare sätta Stockholm och Sverige på kartan.

Jennie Claesson, CEO, Airport City Stockholm

En modern internationell storflygplats är en förutsättning för tillväxten i Stockholms län – ytterst också för hela Sverige. Antalet utländska företag som etbalerar sig i Sverige ökar – och Stockholm är ofta det naturliga navet. Vi ser positivt på utländska investeringar i Sverige som ger både arbetstillfällen och skatteintäkter – men för att ge så goda förutsättningar för dessa företag som möjligt måste kommunikationerna fungera. Cirka 70 procent av företagen som gör affärer över den nordiska regionen – Danmark, Norge, Finland och Sverige – väljer att etablera huvudkontoren i Stockholmsregionen. Jag vill därför se Arlanda flygplats expandera och utvecklas – inte minst genom Airport City Stockholm. Arlanda flygplats är en stor arbetsgivare men erbjuder långt mer – här finns Sveriges naturliga mötesplats, utbildningar i världsklass och konferensmöjligheter. Allt detta bidrar till att göra Stockholm och Sverige attraktivt både för företag och individer, för dem som bor i Sverige och för dem som önskar etablera sig här.

Torbjörn Rosdahl, finanslandstingsråd och ordförande i landstingsstyrelsen

Även om området kring Arlanda expanderat starkt de senaste åren finns det stor potential för ytterligare utveckling inom ramen för Airport City Stockholm. Vi bygger en stad med olika stadsdelar och skapar ytterligare 30 000 nya jobb inom de närmaste 15 åren, utöver de 20 000 som redan finns. Successivt utvecklas verksamheten till ett internationellt kluster för utbildning, seminarier, affärsskapande arenor, handel, hotell med mera. Mycket av detta finns redan.

Jennie Claesson, CEO, Airport City Stockholm

1 000 000 passagerare skapar 1000 nya arbetstillfällen, detta kommer att skapa 50 000 nya jobb. Målet är att år 2020 ska Arlanda flygplats bli Skandinaviens ledande flygplats.
– Bara inom ramen för den här planen så kan det skapas 30 000 flera arbetstillfällen dem kommande årtionden runt i Arlanda och det finns stora möjligheter, men det kräver också att Arlanda fortsätter utvecklas, att man orkar investera i Arlanda, runt Arlanda men också få fler direkt förbindelser få mer reseströmmar och då kan regeringen göra en del, säger Mikael Damberg till MärstaTV.
– Jag tror Arlanda är ett nav för Sveriges kontakt med resten av världen, så det är en jätteviktig del. Det är så otrolig smart att Sigtunakommun ser att Arlanda är en del av sin utveckling och att man försöker jobba ihop, därför det skapar arbetstillfällen, skatteintäkter, fler människor vill flytta till kommunen, få arbete i närheten och så. Det finns enorma möjligheter här som jag tycker Sigtuna smart väljer att ta vara på.

Näringsminister Mikael Damberg: Märsta TV 19/8 2015

Kommunstyrelsens ordförande i Sigtuna, Lars Bryntesson 19/8 2015 med anledning av Svedavias nya utvecklingsplan som sträcker sig fram till 2060. Satsningen kommer att kosta ca 10 miljarder kronor, 7 miljarder för flygplatsen och 3 miljarder för flygplatsstaden (Airport City Stockholm) som planeras att byggas.
– Genom den utvecklingsplan som Swedavia har tagit så satsar man på stora investeringar för att förstärka Arlanda, det är viktigt. Genom samarbetet i Airport City Stockholm där kommunen är med, Swedavia är med och lokala näringslivet är med så har vi en utvecklingsplan för att bygga en flygplatsstad där vi skapar företagande, det handlar på en rad olika områden och målet är att vid år 2030 ska vi ha 50 000 jobb. Vi håller på med det här just nu: det skapas 2 000 nya jobb per år. Det är en fantastisk utveckling, säger Lars Bryntesson (KSO).

Lars Bryntesson, Kommunstyrelsens ordförande i Sigtuna: Märsta TV 19/8 2015

 

Stadsbyggnadsstrategi för Airport City Stockholm

Tillsammans har parterna tagit fram en stadsbyggnadsstrategi för utvecklingen av Sveriges första riktiga flygplatsstad.

Med strategin vill man sätta människan i fokus och skapa kreativa miljöer där dagens och framtidens företag vill och kan verka.

Området kommer att utvecklas och successivt erbjuda en större mix av affärer, logistik och transporter och fortsätta fokusera på forskning, utveckling och testverksamhet, utbildning och konferenser och service som restauranger och shopping.