Nu utvecklar vi F60 som blir en flygplatsnära företagspark om ca 120 000 kvm. I ett första steg utvecklas den södra delen av området om ca 10 000 kvm med möjlighet till kundanpassade byggnader så som industri-, kontors- och försäljningslokaler. Hela området på ca 120 000 kvm ger ett välbalanserat intryck och är väl gestaltat när det gäller mötet mellan grönska och bebyggelse. En företagspark med hög status och egen identitet, representativ för de företag och individer som arbetar här. Etapp I på ca 10 000 kvm andas stadskvalitet och ger god tillgänglighet för fordon, cyklister och fotgängare. Det finns väl utbyggd kollektivtrafik med bussar samt en planerad pendeltågstation som på sikt kommer ta plats i den södra delen av området.