Arlandastad Holding är ett fastighetsutvecklingsbolag som äger och utvecklar stora markområden i direkt anslutning till Stockholm Arlanda Airport. Nu utvecklar vi en helt ny företagspark F60, i direkt anslutning till Arlanda flygplats. F60 är en del av den nya flygplatsstaden Airport City Stockholm, ett av Europas starkaste tillväxtområden där ca 50 000 människor kommer arbeta 2030. F60 andas effektiv planering för ett smart och modernt företagande. Området utvecklas ur ett hållbarhetsperspektiv, vilket för oss innebär att vi tar hänsyn till avtrycken i den globala och lokala miljön. Att studier visar att människor trivs och mår bättre i klimatsmarta hus gör inte saken sämre.

F60 – en hållbar, klimatsmart och flygplatsnära företagspark

F60 blir en flygplatsnära företagspark om ca 120 000 kvm. I ett första steg utvecklas den södra delen av området om ca 10 000 kvm med möjlighet till kundanpassade byggnader så som industri-, kontors- och försäljningslokaler.

Hela området på ca 120 000 kvm ger ett välbalanserat intryck och är väl gestaltat när det gäller mötet mellan grönska och bebyggelse. En företagspark med hög status och egen identitet, representativ för de företag och individer som arbetar här. Etapp I på ca 10 000 kvm andas stadskvalitet och ger god tillgänglighet för fordon, cyklister och fotgängare. Det finns väl utbyggd kollektivtrafik med bussar samt en planerad pendeltågstation som på sikt kommer ta plats i den södra delen av området. F60 är nära belägen till E4:an med 100 000 förbipasserande människor varje dag. Med 20 minuter till Uppsala, 25 minuter till Stockholm och 4 minuter till flygplatsen är F60 placerat mitt i hjärtat av superregionen Mälardalen.

Läs mer om våra pågående projekt.