Testområdet är kärnan i det ca 80 hektar stora markområdet som utgör DRIVELAB Stockholm. DRIVELAB har två testbanor som båda är byggda med fokus på testmiljöer som bokstavligen gör det möjligt att utföra alla tänkbara test inom säkerhet och sparsam körning.