Testområdet är kärnan i det ca 80 hektar stora markområdet som utgör DRIVELAB Stockholm. DRIVELAB har tre testbanor som är byggda med fokus på olika typer av testmiljöer som bokstavligen gör det möjligt att utföra alla tänkbara test inom säkerhet, offroad och sparsam körning.