I DRIVELAB Center pågår en byggnation av en ny stor eventlokal. Eventlokalen kommer kunna inhysa upp till ca 500 personer.

Verksamheten i och kring DRIVELAB Center, utbildning inom fordonsindustrin, går bra och behöver över tid mer lokalytor.

Som ett led i detta och för att möjliggöra access till ytterligare exploaterbara ytor öppnar Arlandastad Holding upp stadsdel 4 genom att bygga en infartsväg direkt från E4 vid Sigtuna-/Märstarampen.

Parallellt med att infartsvägen byggs kommer även en tunnel under E4 i höjd med norra delarna av Eurostop att byggas. På så sätt möjliggörs en hopkoppling av de båda stadsdelarna på västra respektive östra sidan av E4.

Infartsvägen beräknas vara färdigställd under 2017 och tunneln under E4 under 2018.

Samtidigt får ca 140 000 m2 byggrätt direktavfart från E4 och en fantastisk god åtkomlighet och synlighet mot en av Sveriges mest trafikerade trafikleder.

Långtidsparkering OMEGA: I samarbete med Swedavia har Långtidsparkering OMEGA påbörjats som blir början på flygplatsstaden rent bokstavligt. Parkering ligger i den södra spetsen på marken öster om E4:an, i direkt anslutning till infartsvägen. Swedavia planerar plats för ca 1600 bilar på yta om ca 37 000kvm.

Även byggnation av en ny permanent mässa/utställnings- och utbildningsplats för stora fordon har påbörjats. Projektet heter DRIVELAB BIG och är en plats som dimensioneras för att inrymma och inhysa stora fordon och en vidareutveckling av konceptplattformen DRIVELAB. Etapp 1 färdigställs under q4 2017 och etapp under 2018.

DRIVELAB BIG kommer att ligga i direkt anslutning till Test Track 1.